Naše usluge

Edukacije za
zaposlenike

Naziv edukacije

Autonomni modeli upravljanja u pomorskom i cestovnom prometu

Novi trendovi povećanja autonomnosti pokretnih prometnih entiteta, te prateće urbane i logističke infrastrukture zahtjevaju nova znanja i iskustva, te implementaciju novih hibridnih modela upravljanja.

Sadržaj edukacije:

Područje tečaja je fokusirano na problematiku urbanih sustava, logistike, te prometnih sustava do razine prometnih entiteta u smislu tereta ili putnika.

Tečaj u trajanju od 3 sata prenosi najvažnije informacije od definicije, mogućih izvedbi, arhitekture upravljanja, dosadašnje primjene, pa do uspješnih trendova i očekivane buduće implementacije u gradovima:

  • Percepcija i modeliranje senzorirane ili statističke okoline, te lokalna, globalna i kontekstualna samolokacija autonomnog sustava na temelju modela prostora.
  • Planiranje, korigiranje i nadziranje dinamičke putanje ili definiranih ciljeva modela.
  • Detekcija nepravilnosti, kolizije i redefiniranje tijeka uspješnog upravljanja.
  • Udaljeno istraživanje na temelju senzorskih mreža i prediktivna optimizacija u smislu energetske efikasnosti i smanjenja rizika.

 

Tijekom tečaja polaznici će dobiti informacije o trendovima autonomnih sustava, definiranju okoline, prepoznavanju rizika implementacije i razvoja infrastrukture, te regulatornih okvira.

Trajanje: 4h

Izvođač: Zdenko Kljaić, Ericsson Nikola Tesla

Lokacija: Zagreb, Rijeka ili remote

Prijava

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.