Naše usluge

Edukacije za
zaposlenike

Naziv edukacije

Centralni zdravstveni informacijski sustav RH (CEZIH)

CEZIH se kontinuirano razvijao tijekom više od deset godina te podržavao sve veći broj usluga od kojih su neke vidljive samo upraviteljima sustava zdravstva i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, neke i zdravstvenim djelatnicima, a neke i pacijentima.

Sadržaj edukacije:

Edukativni tečaj namijenjen je upoznavanju polaznika s centralnim zdravstvenim informacijskim sustavom Republike Hrvatske, CEZIH-om.

Tečaj u trajanju od 5h polaznicima daje pregled poslovne arhitekture i usluga CEZIH sustava. Polaznici se upoznaju sa najvažnijim komponentama sustava, sučeljima pojedinih komponenti, njihovom interakcijom i povezanošću te mogućnostima nadogradnji.


Polaznici dobivaju i pregled središnjih aplikacija – eKarton i Portal zdravlja. Elektronički zdravstveni zapis (eKarton) vodi se o svakom pacijentu i dostupan je svim zdravstvenim djelatnicima sa pravom pristupa, a aplikacija Portal zdravlja namijenjena je korištenju od strane pacijenata.

Trajanje:5h

Izvođač:Katarina Uradin, Goran Streny,Ericsson Nikola Tesla

Lokacija:Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 10, Rijeka

Prijava

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.