Javni poziv

DAP & FCO

Aktualni javni poziv - pretraživi tekst

Usluga izrade DAP-a uključuje podršku u razvoju akcijskih planova digitalizacije za korisnike, koji opisuju ključne etape projekta, vremenski okvir realizacije, potrebne resurse, aktivnosti i troškove kao i identifikaciju potencijalnih dobavljača, tehnoloških integratora i zahtjeve za održavanjem. Ciljevi DAP-a su definirati jasne smjernice i korake za digitalnu transformaciju organizacije.

Usluga FCO assessment-a uključuje izradu procjene financijske sposobnosti korisnika kao i upoznavanje korisnika s raspoloživim financijskim izvorima te prednostima i nedostacima pojedinih financijskih izvora

Izmjene i dopune teksta Javnog poziva za usluge DAP i FCO

Prema potrebi će se radi prilagodbi ili promjena postupka javnog poziva objavljivati i odgovarajuće izmjene.

U nastavku ćete pronaći sve potrebne obrasce za uspješnu prijavu te upute za dostavljanje.

Ako vam je potrebna pomoć, pozivamo vas da prije podnošenja prijave slobodno kontaktirate koordinatora EDIH-a Adria putem e-maila info@edihadria.eu

Nakon zaprimanja Vašeg upita javit ćemo Vam se i pomoći pri prijavi i ispunjavanju obrazaca zadanih od strane MINGOR-a.

Mali i srednji poduzetnici dostavljaju sljedeće ispunjene obrasce:

  1. Zahtjev za korištenje usluge DAP i FCO Edih Adria
  2. Zahtjev za dodjelu državne potpore
  3. Skupna izjava podnositelja zahtjeva
 
Napomena: Objavljena je i Izjava o nepromjenjenim okolnostima koju prijavitelj nije dužan ispuniti pri prijavi na ovaj Javni poziv, već ga je obvezan dostaviti na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kao davatelja državne potpore.

Javna tijela i subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost dostavljaju sljedeće ispunjene obrasce:

  1. Zahtjev za korištenje usluge DAP i FCO EDIH Adria
  2. Izjavu o neobavljanju gospodarske djelatnosti

PRILOZI JAVNOM POZIVU

Prilog 1: Program dodjele državnih potpora za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara usmjerenih na pružanje usluga poduzetnicima

Prilog 2: Upute za postupanje i način korištenja usluga Europskih digitalnih inovacijskih centara

Prijavna dokumentacija se može:

  1. ovjeriti elektroničkim potpisom i dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail: info@edihadria.eu ili
  2. ovjeriti potpisom i pečatom i dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na sljedeću adresu:

Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka

s naznakom: „Prijava na Javni poziv za korištenje usluge DAP EDIH-a Adria“ i punim nazivom i adresom Prijavitelja.  Rok za prijavu je do 30. rujna 2025. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.