Naše usluge

Edukacije

Cjeloživotno učenje zaposlenika je imperativ uspješnog poslovanja, a navedeno je osobito izraženo u pojedinim dinamičnim industrijama te u procesu digitalne transformacije poslovanja.

Edukacije koje ćemo provoditi osmišljene su vodeći računa o potrebama korisnika, a u obzir će se uzeti i različita razina predznanja pa će se realizirati početna, srednja i napredna razina edukacija.

Edukacije će biti usmjerene prema postojećim zaposlenicima s obzirom na razinu digitalne spremnosti organizacije, ali i prema jačanju stručnjaka koji će ubuduće biti pokretači procesa digitalne transformacije Jadranske Hrvatske i pokretači implementacije različitih digitalnih rješenja. Osim ojačanih zaposlenika organizacija uključenih u proces, stvorit ćemo i bazen regionalnih IT stručnjaka.

Stručnjaci okupljeni u konzorciju EDIH Adria nude edukacije za zaposlenike, edukacije za IT industriju, te edukacije stručnjaka u IT industriji.

Edukacije za zaposlenike

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.