Naše usluge

Edukacije za
zaposlenike

Naziv edukacije

Geoprostorni podaci

Geografska informacijska znanost (GIS) više nije ograničena na geografiju i kartografiju. Potpuno je izmijenila način na koji komuniciramo sa svijetom oko nas. Od odgovaranja na pretraživanja kao što je ‘Najbliži kafić u mojoj blizini’ do dizajniranja kompleksnih strategija temeljenih na lokaciji, analiza geoprostornih podataka ima brojne primjene za vaše poslovanje.

Sadržaj edukacije:

Ovaj tečaj je osmišljen kako bi polaznicima pružio razumijevanje o geoprostornim podacima, kako se prikupljaju, kako se spremaju te kako se prezentiraju i koriste.

U nastavku su navedeni neke od tema koje će se obraditi kroz edukaciju:

  • Uvod u geoprostorne podatke
  • Tehnologije prikupljanja geoprostornih podataka
  • Obrada i analiza geoprostornih podataka
  • Privatnost i sigurnost geoprostornih podataka
  • Primjena geoprostornih podataka
  • Budućnost geoprostornih podataka
  • Primjeri iz stvarnog života

Trajanje: 4h

Izvođači: Bojan Blazona, Ericsson Nikola Tesla

Lokacija: Rijeka ili remote

Prijava

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.