Naše usluge

Edukacije za zaposlenike

Naziv edukacije

Interno educiranje i usavršavanje djelatnika putem online platformi

Cilj je edukacije upoznati polaznike s digitalnim alatima i pristupima organizaciji poslovnih edukacija, potaknuti ih na razmišljanje o važnosti digitalne transformacije te ih osnažiti vještinama i znanjima potrebnim za uspješnu primjenu digitalnih alata pri internom obrazovanju djelatnika.

Sadržaj edukacije:

Pohađanjem edukacije razvijaju se temeljne vještine potrebne za dizajniranje i organizaciju e-obrazovanja u poslovnim okruženjima. Edukacija obuhvaća obradu sljedećih tema, popraćenu praktičnim radom polaznika:
• Planiranje i organizacija internih/poslovnih edukacija.
• Digitalizacija obrazovanja i učenje na daljinu u poslovnim okruženjima.
• Digitalni alati za upravljanje učenjem i povećanje učinkovitosti izvedbe edukacija.
• Jednostavno stvaranje obrazovnih materijala i sadržaja.
• Evaluacija provedenih poslovnih edukacija.

Trajanje: 5.30h

Izvođač: doc. dr. sc. Vanja Slavuj i dr. sc. Kristian Stančin

Lokacija: Online – Teams platforma

Vrijeme: 4. srpnja 2024., 9h – 14:30h

Prijava

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.