Novosti

Izmjene Javnog poziva za Test Before Invest

Objavljene su izmjene Javnog poziva za uslugu Test Before Invest. Izmjenama od 25. listopada 2023. propisuje se:

  • da Odluke o (ne)prihvaćanju Iskaza interesa donosi Povjerenstvo za ocjenu kvalitete prijava
  • da se u 1. fazi prijave provodi dodatni korak – administrativna provjera Iskaza interesa, te da se nakon ocjenjivanja Iskaza interesa provodi postupak rangiranja
  • da je uvjet zemljopisnog područja djelovanja dio elemenata vrednovanja zahtjeva za korištenjem usluge
  • da Odluka o neprihvaćanju Iskaza interesa može sadržavati preporuku za korištenje usluge drugog EDIH-a koji je dio Europske mreže EDIH-a, druge usluge EDIH-a Adria, i sl.
  • pojašnjenje postupka rangiranja Iskaza interesa i Zahtjeva za korištenje usluge

 

Izmjene Javnog poziva za Test Before Invest uslugu važeće su od trenutka objave. Tekst izmjena javnog poziva dostupan je ovdje.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostale vijesti

Ostale vijesti

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.