Javni poziv

Edukacije

Edukacije EDIH Adria bit će usmjerene prema postojećim zaposlenicima s obzirom na razinu digitalne spremnosti organizacije, ali i prema jačanju stručnjaka koji će ubuduće biti pokretači procesa digitalne transformacije Jadranske Hrvatske i pokretači implementacije različitih digitalnih rješenja. Osim ojačanih zaposlenika organizacija uključenih u proces, stvorit ćemo i bazen regionalnih IT stručnjaka.

Kao i za sve usluge EDIH Adria projekta, proces prijave za jednu ili više edukacija dostupnih u katalogu edukacija počinje ispunjavanjem prijave na Javni poziv.

Svi zainteresirani prijavitelji se pozivaju da ispune online obrazac kao iskaz interesa (nije obavezno), nakon kojeg će im se tim EDIH-a Adria javiti s uputom o daljnjim koracima u prijavi.

Tekst Javnog
poziva

Cilj javnoga poziva je odabir korisnika pojedinačnih usluga konzorcija EDIH Adria i dodjela državne potpore Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja poduzetnicima za korištenje navedenih usluga.

Prijave se podnose ispunjavanjem i slanjem Zahtjeva za korištenjem usluga EDIH-a Adria na za to pripremljenom obrascu kojem prilažu svu potrebnu dodatnu dokumentaciju.

Mali i srednji poduzetnici dostavljaju sljedeće ispunjene obrasce:

  1. Zahtjev za korištenje usluge edukacija EDIH Adria
  2. Obrazac 1 – Zahtjev za dodjelu potpore
  3. Obrazac 2 – Izjava o dodijeljenim državnim potporama
  4. Obrazac 3 – Izjava o ispunjavanju uvjeta i istinitosti podataka
  5. Obrazac 4 – Skupna izjava podnositelja zahtjeva za potporu
 
Napomena: Objavljen je i Obrazac 5 koji prijavitelj nije dužan ispuniti pri prijavi na ovaj Javni poziv, već ga je obvezan dostaviti na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kao davatelja državne potpore.

Javna tijela i subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost dostavljaju sljedeće ispunjene obrasce:

  1. Zahtjev za korištenje usluge edukacija EDIH Adria
  2. Obrazac 6 – Izjavu o obavljanju negospodarske djelatnosti

Zahtjev za korištenjem usluga EDIH Adria s pripadajućom dokumentacijom prijavitelji dostavljaju u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na sljedeću adresu:

Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, s naznakom: „Prijava na Javni poziv za korištenje usluge edukacija Edih Adria“ i punim nazivom i adresom prijavitelja.

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.