Javni poziv

Test before
Invest

Uslugom Test before Invest provjeravaju se mogućnosti i koristi od primjene digitalne tehnologije u poslovanju privatnog ili javnog sektora. Kandidat za ovu uslugu je organizacija koja želi unaprijediti svoje poslovanje primjenom digitalne tehnologije, a prije trošenja značajnih resursa želi testirati uspješnost, održivost i isplativost potencijalnog rješenja.

Kako je za uslugu Test before Invest nužan individualizirani pristup koji će biti skrojen prema potrebama pojedinačne organizacije, javni poziv za ovu uslugu ima dvije faze, pri čemu je u prvoj fazi javnog poziva potencijalni korisnik u obvezi iskazivanja interesa putem online obrasca, kojim će u suradnji s našim stručnjacima, detektirati moguće izazove, razvoj, potencijale te mogućnosti. Nakon iskazivanja interesa za uslugu Test before Invest, Povjerenstvo će pregledati dostavljene podatke i ocijeniti je li potencijalni korisnik prihvatljiv prijavitelj.

Temeljem administrativne provjere i mišljenja Povjerenstva potencijalni korisnik će biti obaviješten o tome je li prihvatljiv prijavitelj, a kako bi se izbjeglo neispunjavanje propisanih uvjeta u drugoj fazi javnog poziva koje bi rezultiralo administrativnim teretom za prijavitelje. U slučaju da je potencijalni korisnik prihvatljiv prijavitelj za uslugu Test before Invest, iduća faza procesa je javljanje na Javni poziv i predaja potrebne dokumentacije.

Prva faza Javnog poziva

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.