Vaše putovanje
kroz digitalnu
transformaciju

Javni poziv

Svi korisnici usluga konzorcija EDIH Adria bit će odabrani temeljem Javnog poziva za korištenje usluga EDIH Adrije, pri čemu će pravo prijave imati mikro, mala i srednja poduzeća, mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije (midcaps), te javna tijela i subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost.

Cilj javnoga poziva je odabir korisnika pojedinačnih usluga konzorcija EDIH Adria i dodjela državne potpore Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja poduzetnicima za korištenje navedenih usluga.

Javnim pozivom su definirane usluge koje će se pružati, a koje su usmjerene na podršku privatnom sektoru i javnim tijelima i subjektima koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost u procesu digitalne transformacije.

Test before Invest

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.