Naše usluge

Edukacije za
zaposlenike

Naziv edukacije

Kako osmisliti, dizajnirati i izvršiti trening

Programi obuke i razvoja zaposlenika ključni su za uspjeh poduzeća diljem svijeta. Ne samo da ti programi nude mogućnosti osoblju da poboljša svoje vještine, već i poslodavcima da povećaju produktivnost zaposlenika i poboljšaju kulturu tvrtke. Vjerojatnije je da će se zaposlenici koji sudjeluju u obuci i razvoju osoblja dobro osjećati kod svojih poslodavaca. Također je vjerojatnije da će dobro obavljati svoj posao, postižući pozitivnu izvedbu koja povećava ugled tvrtke među kupcima i drugim dionicima.

Sadržaj edukacije:

Polaznicima se prije edukacije šalje anketa, na osnovu koje se sadržaj modularno prilagođava njihovim potrebama i veličini tvrtke (biraju se 3-4 modula koji su oznaceni brojevima u zagradi).

(1) Različiti načini kako prenijeti znanje, poševši od osnova nastavnog dizajna (instructional design) s fokusom na praktične primjere kako prenijeti znanje i cjeloživotno učenje.

(2) S polaznicima zajedno stvaramo programe sinkronog internog dijeljenja znanja (lunch and learn) ili

(3) Asinkronog kroz stvaranje digitalnih tečajeva alatima kojima već imaju pristup (PowerPoint i Canva).

(4) Nastavljamo savjetima treba li i kada postaviti learning management sustav (LMS), i kako pokriti edukacijske potrebe koje ne možete sami ponuditi.

(5) U najvišoj razini polaznici uče kako strategije učenja povezuju sa strateškim potrebama tvrtke (npr. kako se definiraju strateške vještine na razini kompanije).

Trajanje: 2h

Izvođač: Casper Kasapović, Senior Talent Development Specialist, Infobip

Lokacija: Vodnjan (prosinac) ili online

Prijava

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.