Naše usluge

Edukacije za
zaposlenike

Naziv edukacije

Načela metodologije LEAN

Učinkovitost poslovnih procesa omogućava komparativnu prednost organizacijama koje mogu proizvesti više uz isti ili manji angažman ljudi, utrošak energije i sirovina u odnosu na konkurenciju, nudeći svojim korisnicima kvalitetnije usluge ili proizvode.

Sadržaj edukacije:

Upravljanje operacijama naslanja se na upravljanje procesima koji pretvaraju ulazne varijable (tj. sirovine, materijale, komponente, energiju i radnu snagu) u izlazne varijable (tj. proizvode, robu i/ili servise). Može se reći da uspješno upravljanje operacijama ovisi o učinkovitom upravljanju procesima.

Upotreba metoda metodologije Lean je „win-win“ situacija za sve:

 • Industrije pobjeđuju s metodama metodologije Lean jer mogu smanjiti troškove i gubitke koji proizlaze iz nepotrebnih koraka, isporučiti proizvod ili usluge svojim korisnicima na vrijeme i povećati profit.
 • Dionici pobjeđuju s metodama metodologije Lean jer se pojednostavljenjem procesa postiže njihova transparentnost uz istovremeno postizanje golemih ušteda.
 • Korisnici pobjeđuju s metodama metodologije Lean jer dobivaju proizvode i usluge vrhunske kvalitete na vrijeme bez velikih troškova.
 • Zaposlenici pobjeđuju s metodama metodologije Lean jer organizacije u kojima rade postaju stabilne i profitabilne i omogućavaju dobru profesionalnu i financijsku budućnost. Lean procesi su manje komplicirani i dobro organizirani tako da posao postaje lak i sistematiziran.

 

Teme edukacije:

 • Uvod u metodologiju Lean
 • Eliminacija procesnih tereta
 • Povijest metodologije Lean
 • Vrijednost u procesu
 • Principi metodologije Lean
 • Kontinuirano poboljšanje procesa, Kaizen
 • Analiza vremena u procesu, Littleov zakon
 • Redovi čekanja
 • Učinak procesa

Trajanje: 4 h

Predavač: Gordan Krčelić, Sveučilište Juraj Dobrila Pula

Lokacije i termini: 

Prijava

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.