Naše usluge

Kao jedan od Europskih digitalnih inovacijskih centara, EDIH Adria pomaže poduzećima i javnom sektoru da odgovore na digitalne izazove i postanu kompetitivniji. Pristupom koji je skrojen imajući u vidu različite okolnosti, fokus i digitalnu spremnost potencijalnih korisnika podržava se digitalizacija procesa, proizvoda i usluga poduzeća i javnog sektora.

Iako se projekt fokusira na digitalne inovacije i podršku digitalnoj transformaciji u sektorima zdravlja i kvalitete života (uključujući zdravstveni turizam), prijevoza i mobilnosti (s posebnim naglaskom na maritimni sektor) te energije i održivog razvoja, konzorcij nije ograničen samo na ove sektore jer će pojedine aktivnosti obuhvatiti i cjelokupni privatni i javni sektor Jadranske Hrvatske, ali i šire.

Osim savjetodavnih usluga EDIH-a i utvrđivanja potencijala za digitalnu transformaciju poslovanja i mjerenje napretka, procjenjivanja mogućih ulaganja te identificiranja promjena koje će stvoriti najveće koristi za poslovanje i konkurentnost, budući korisnici će biti podržani i u potenciranju suradnje kroz networking i aktivni angažman u inovacijskom ekosistemu Jadranske Hrvatske.

No najvažnije, budući korisnici usluga stručnjaka iz konzorcija EDIH Adria će moći testirati digitalne tehnologije i primijeniti ih u svojem poslovanju te pohađati praktične i primjenjive edukacije skrojene prema individualnim potrebama. Dodatno, naše su usluge i Bootcampovi kao aktivnost tijekom koje korisnici unaprjeđuju razumijevanje vlastite pozicije ali i mogućnosti za primjenu digitalnih tehnologija, ali i Nacrt (provedbe) projekta digitalne transformacije i Procjena financijskih kapaciteta za digitalnu transformaciju.

Test before invest

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.