Naše usluge

Edukacije za
zaposlenike

Naziv edukacije

No paper forms i digitalni potpisi

Učinkovito digitalno prikupljanje, pohranjivanje, pronalaženje i obrada informacija unutar svoje organizacije i od različitih dionika, način optimiziranja radnih postupaka uključujući i ljudsku interakciju s poslovnim aplikacijama ili sustavima, a koje prati njihova digitalizacija i automatizacija biti će predstavljeno temeljem koncepta DMS – engl. Document management system, sustava za upravljanje dokumentima i BPM – engl. Business process management, sustava za upravljanje poslovnim procesima.

Sadržaj edukacije:

Ovaj tečaj je osmišljen kako bi polaznicima pružio temeljno razumijevanje prednosti tranzicije s papira na digitalna rješenja uvažavajući pritom propise o zaštiti podataka i rizike digitalizacije.

Polaznici će steći uvide u mogućnosti sustava za upravljanje dokumentima – kako osigurava podršku poslovima skeniranja i urudžbiranja dokumenta, kako podržava praćenje internog kolanja i kreiranja izlazne dokumentacije te izvještaja, kao i pravila čuvanja, izlučivanja i arhive.

Također, polaznici će biti upoznati s praktičnim i teorijskim osnovama upravljanja poslovnim procesima, od faza životnog ciklusa, načina i vrsta modeliranja, mjerenja i analize, do upravljanja performansama procesa i uspostave procesne organizacije, a sve s ciljem smanjenja troškova, povećanja učinkovitosti i pojednostavljenja radnih postupaka u organizaciji.

Temelj digitalnog poslovanja je digitalni potpis koji je sve više u širokoj primjeni te će kroz tečaj osvrnuti i na taj bitan aspekt.

Trajanje: 4h

Predavač: Bojan Blažona, Ericsson Nikola Tesla

Lokacija: Online

Termin: 12.04.2024., 14.06.2024., od 10 do 14h

Prijava

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.