O nama

EDIH Adria

Usluge konzorcija EDIH Adria financiraju se iz programa Digital Europe i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u ukupnom iznosu od 2.645.000 €. Trajanje projekta je tri godine, s mogućnošću produljenja na dodatne četiri godine.

Program Digitalna Europa (DIGITAL) novi je program financiranja EU-a usmjeren na uvođenje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama. Kroz program kojim se planira ulaganje u iznosu od 7,588 mlrd € nastoji se ubrzati gospodarski oporavak i oblikovati digitalna transformacija europskog društva i gospodarstva, što će donijeti koristi svima, a posebno malim i srednjim poduzećima.

Na ovaj način pruža se i potpora jačanju europske konkurentnosti i zelenoj tranziciji s ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine te razvoj u smjeru – koliko je to moguće – tehnološke suverenosti EU. Digitalna Europa je dio višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. u sklopu kojeg EU ulaže u strateške digitalne kapacitete i opsežno uvođenje digitalnih tehnologija.

Programom je predviđeno ulaganje u 5 međusobno povezanih specifičnih ciljeva/područja:

specifični cilj 1 -

superračunalstvo (High Performance Computing-HPC)

specifični cilj 2 -

umjetna inteligencija (Artificial Intelligence – AI)

specifični cilj 3 -

kibernetička sigurnost i povjerenje (Cybersecurity and Trust)

specifični cilj 4 -

napredne digitalne vještine (Advanced Digital Skills)

specifični cilj 5 -

uvođenje i najbolja uporaba digitalnih kapaciteta te interoperabilnost (Deployment, best use of digital capacity and interoperability)

Europska komisija je diljem Europske unije inicirala osnivanje “Europskih centara za digitalne inovacije” (EDIH), čiji je zadatak podržati uvođenje digitalnih tehnologija u poslovanje poduzeća i javni sektor.

EDIH Adria dio je Mreže europskih digitalnih centara za inovacije (European Digital Innovation Hubs Network) koju čini nekoliko stotina centara širom Europe.

U Hrvatskoj su uspostavljena 4 takva centra, a EDIH Adria zadužen je za digitalnu transformaciju kompanija u Jadranskoj Hrvatskoj, jednom od 3 statistička područja Hrvatske.

EDIH Adria temelji se na dvjema ključnim tehnologijama za kojima postoji potreba u Republici Hrvatskoj, a to su umjetna inteligencija i računarstvo visokih performansi.

U projektu EDIH Adria će se te tehnologije fokusirati na sektore zdravlja i kvalitete života (uključujući zdravstveni turizam), prijevoza i mobilnosti (s posebnim naglaskom na maritimni sektor) te energije i održivog razvoja, odnosno jačanje sektora koji su ključni za bržu tranziciju Jadranske Hrvatske prema digitalnoj ekonomiji.

I dok je 50 % bespovratnih sredstava za sufinanciranje aktivnosti EDIH-a osigurano od Europske komisije u okviru programa Digitalna Europa 2021. – 2027., ostalih 50% bespovratnih sredstva za sufinanciranje projektnih aktivnosti EDIH-a je osiguralo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. (NPOO) do kraja 2025. godine.

Opći cilj EDIH Adrije je podrška digitalnoj transformaciji Jadranske Hrvatske, i to kroz podršku razvoju novih proizvoda i usluga, organizaciju treninga i edukacija, te stvaranje prilika za suradnju i posredovanje, ali i dobivanje pristupa prema financiranju inovacija.

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.