Novosti

Objavljen je Javni poziv za korištenje usluge EDUKACIJA – EDIH Adria

Photo by fauxels: https://www.pexels.com/photo/top-view-photo-of-people-near-wooden-table-3183150/

Proces digitalne transformacije poduzeća vrlo često traži i implementaciju novih vještina i znanja za zaposlenike poduzeća. Kako bi EDIH Adria svojim korisnicima osigurao kompletnu uslugu, time i uspjeh procesa digitalne transformacije, ponuđene su i edukacije koje prate zaposlenike, menadžment i stručnjake u poduzećima koja postanu klijenti EDIH-a Adria.

Edukacije koje ćemo provoditi osmišljene su vodeći računa o potrebama korisnika, a u obzir će se uzeti i različita razina predznanja pa će se realizirati početna, srednja i napredna razina edukacija.

Prijavite se na Javni poziv za (besplatno) korištenje usluge Edukacija EDIH-a Adria ako želite upoznati svoje zaposlenike s novim tehnologijama i procesima, stvoriti nove generacije IT stručnjaka i dodatno osposobiti postojeće te se uključiti u razmjenu stručnih znanja i digitalnih vještina između tehnoloških stručnjaka i profesionalaca.

Javite nam se ako ste:

• mikro, malo i srednje poduzeće (MSP)
• javno tijelo i subjekt koji ne obavlja gospodarsku djelatnost

Kakve edukacije nudi EDIH Adria?

Edukacije će biti usmjerene prema postojećim zaposlenicima s obzirom na razinu digitalne spremnosti organizacije, ali i prema jačanju stručnjaka koji će ubuduće biti pokretači procesa digitalne transformacije Jadranske Hrvatske i pokretači implementacije različitih digitalnih rješenja. Stručnjaci projektnih partnera ponuditi će edukacije na nekoliko razina stručnosti (basic, intermediate i advanced), a pokriti će teme organzacije poslovana i poslovnih procesa, upravljanja ljudskim resursima, interne i eksterne komunikacije, korištenja naprednih tehnologija u poslovanju (AI, HPC, IoT…) itd.

Rokovi prijave?

Javni poziv trajan je i otvoren od dana objave pa do 30. rujna 2025. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Kako izgleda proces prijave na Javni poziv?

Prijava na Javni poziv provodi se ispunjavanje obrazaca objavljenih na web stranici EDIH-a Adria te slanjem istih na način propisan Javnim pozivom.

Svi zainteresirani prijavitelji se pozivaju da ispune online obrazac kao iskaz interesa (nije obavezno), nakon kojeg će im se tim EDIH-a Adria javiti s uputom o daljnjim koracima u prijavi.

Koja je vrijednost usluge edukacija?

Vrijednost usluge edukacija ovisi o tipu edukacije i iznosi:

TIP EDUKACIJE VRIJEDNOST
Edukacije za zaposlenike – Basic – Workforce downstream trainings 150 €
Edukacije za IT industriju – Intermediate – digital workforce learning factory 200 €
Edukacije stručnjaka u IT industrijiAdvanced – digital experts upstream trainings 300 €

ali zahvaljujući financiranju od strane EU i MINGOR usluga je besplatna za MSP-ove, javna tijela i subjekte koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost.

Vrijednost usluge izražena je po danu i po polazniku edukacije. Ako prijavitelj (poduzetnik ili javno tijelo) prijavljuje više osoba za pojedinu edukaciju, ukupna vrijednost usluge se računa na način da se vrijednost edukacije pomnoži s brojem prijavljenih polaznika. Na isti način se računa i iznos državne potpore.

Imate pitanja?

Svi detalji vezani uz našu uslugu i prijavu su u Javnom pozivu. Ako imate bilo kakva pitanja, nešto vam nije jasno, trebate pomoć u prijavi – javite nam se na: info@edihadria.eu

Za potrebe komunikacije napravit će se i WhatsApp grupa u koju se svi zainteresirani mogu prijaviti.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostale vijesti

Ostale vijesti

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.