Naše usluge

Edukacije za
zaposlenike

Naziv edukacije

Osnove digitalne sigurnosti i privatnosti

Ovaj tečaj o osnovama digitalne sigurnosti i privatnosti ima za cilj upoznati polaznike s ključnim znanjima i vještinama potrebnim za zaštitu njihovih digitalnih identiteta i podataka. Pruža sveobuhvatan pregled ključnih aspekata sigurnosti na internetu i zaštite podataka.

Sadržaj edukacije:

Kroz šest sati intenzivnog programa, polaznici će naučiti o važnosti sigurnosnih principa na internetu, upravljanju lozinkama i identitetima, prepoznavanju prijevara poput phishing napada te principima zaštite podataka kao što su klasifikacija i kriptiranje. Također će se obraditi sigurnost cloud infrastrukture, pružajući praktične savjete i alate za sigurno korištenje online resursa. Edukacija će uključivati demonstracije odabranih alata te praktični rad na konkretnim primjerima i zadacima, omogućujući polaznicima da steknu vještine i znanje potrebno za efikasnu zaštitu digitalnih identiteta i podataka.

Trajanje: 6 h

Predavač: Milan Petrović, mag. inf.

Lokacija: Online – Teams platforma

Termin: 5. lipnja 2024., od 9h do 15:00h

Prijava

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.