Naše usluge

Ostalo

Osim usluga Test before invest, te realizacije Bootcampova i edukacija skrojenih prema potrebama pojedinačne organizacije, unutar kataloga usluga koje nudi konzorcij EDIH Adria je i usluga podrške za pristup financijskim sredstvima koja podrazumijeva nacrt (provedbe) projekta digitalne transformacije ali i procjenu financijskih kapaciteta za digitalnu transformaciju.

Radi se o aktivnostima koje podrazumijevaju podršku nakon implementacije, a navedenim koracima onemogućit ćemo neuspjeh u postupku implementacije novih rješenja i anticipirati moguće izazove, a kako bi izbjegli sve češće nepovoljne trendove kod razvoja novih proizvoda i usluga.  I dok će Nacrt (provedbe) projekta digitalne transformacije pružiti korisnicima dodatnu podršku u procesu digitalne transformacije koja će odgovarati njihovim potrebama i ciljevima, Procjena financijskih kapaciteta će ići još korak naprijed te će uključivati procjenu financijskih kapaciteta korisnika, ali i savjetovanje vezano uz EU (su)financiranje te povezivanje s različitim financijskim instrumentima (investicije, komercijalne banke…).

Budući korisnici će biti podržani u pronalasku novih poslovnih prilika i tržišta, te internacionalizaciji poslovanja ali i potenciranju suradnje kroz networking i aktivni angažman u inovacijskom ekosistemu Jadranske Hrvatske.

Važna uloga konzorcija EDIH Adria bit će i stvaranje inovacijskog ekosistema na području Jadranske Hrvatske koji će na regionalnoj razini poticati, motivirati i stvarati okruženje koje će podržavati implementaciju različitih tehnologija te digitalnu transformaciju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. 

Kako je jedan od ključnih hrvatskih problema nedostatak suradnje između gospodarstva i znanstvenoistraživačke zajednice na konkretnim projektima, odnosno premali broj komercijalnih projekata koji su plod takve suradnje, EDIH Adria će poticati suradnju poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja na projektima istraživanja i razvoja

Prijava

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.