Pravila
privatnosti

Sveučilište u Rijeci kao vodeći partner konzorcija EDIH ADRIA te Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (Step Ri) kao operator web stranice edihadria.eu zalaže se za poštivanje vaše privatnosti i zaštitu osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 42/2018). Sveučilište u Rijeci kontrolira sve osobne podatke koji su nam dostavljeni te je odgovoran za njihovu pohranu i obradu na pošten, zakonit, siguran i transparentan način.
korištenje internetske stranice i upotreba kolačića (cookies)

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, naš poslužitelj globalne mreže na vaše računalo ili mobilni uređaj postavlja jako male tekstualne datoteke, tzv. kolačiće (cookies).

Neophodni kolačići

Neophodni kolačići ili kolačići prve strane su oni koje postavljaju internetske stranice koje posjećujete i samo ih te internetske stranice mogu pročitati. Mogu biti privremeni ili trajni. Privremeni kolačići (tzv. kolačići sesije) automatski se brišu s vašeg uređaja u trenutku kad napustite naše stranice, odnosno na kraju sesije. Trajne kolačiće koristimo da bi npr. sačuvali vaše postavke kolačića – to nam omogućuje da vaš pristanak za korištenje kolačića tražimo svakih 180 dana umjesto svaki put kad ponovo posjetite naše internetske stranice.

Nemate mogućnost odbiti korištenje neophodnih kolačića, jer to utječe na funkcionalnost i mogućnost pregledavanja naše internetske stranice.

Kolačići trećih strana

Naša internetska stranica koristi Google Analytics za prikupljanje anonimnih, statističkih podataka kojima možemo mjeriti kako se korisnici kreću po našim stranicama i kakva je njihova interakcija sa sadržajem stranica.

Imate pravo odbiti korištenje kolačića trećih strana, a omogućivanjem ovih kolačića pomažete nam u poboljšanju naše internetske stranice.

korištenje newslettera
Prijavom na naš newsletter dajete nam pristanak da vašu e-mail adresu koristimo kako bi vas obavještavali o nadolazećim edukacijama i događanjima. Na ovaj način dobivenu e-mail adresu, Sveučilište u Rijeci i Step Ri neće koristiti ni u jednu drugu svrhu te je ni na koji način učiniti dostupnom trećim pravnim ili fizičkim osobama. Odjavom s liste u svakom trenutku možete trajno obrisati svoju e-mail adresu s naše liste te time i povući pristanak za njeno korištenje u navedene svrhe. Odjava je moguća putem poveznice u newsletteru ili na e-mail info@edihadria.eu.
prikupljanje, obrada i pohrana vaših osobnih podataka
Koje osobne podatke prikupljamo i pohranjujemo?
Prikupljamo i pohranjujemo vaše osobne podatke za potrebe provedbe programa i pružanja naših usluga, a to mogu biti: vaše ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, stručna sprema, organizacija u kojoj ste zaposleni te podaci o osobnim vještinama i kompetencijama. Dostavom podataka i informacija jamčite da su točni te da ste u cijelosti suglasni s našim Pravilima privatnosti i u njoj navedenim uvjetima. Step Ri ne prikuplja niti obrađuje posebne kategorije osobnih podataka.
Zašto trebamo vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kako bi vas mogli informirati o uslugama EDIH ADRIA te pružiti usluge koje su dogovorene s vašim poslodavcem.
S kime dijelimo vaše osobne podatke?
Prijavitelji i sudionici programa podnošenjem prijave prihvaćaju da se njihovi osobni podaci stave na raspolaganje EDIH ADRIA partnerima, njihovim predstavnicima i drugim fizičkim osobama koje sudjeluju u organizaciji i provođenju programa EDIH ADRIA. Step Ri će im ukazati na činjenicu da se ti osobni podaci ne mogu koristiti ni u jednu drugu svrhu osim za onu koju su prikupljeni, kao i na potrebu čuvanja povjerljivosti dobivenih osobnih podataka. Iznimno, vaši osobni podaci mogu biti dani na uvid nadzornim tijelima za potrebe projektnog izvještavanja. Step Ri ne obrađuje vaše osobne podatke u svrhu marketinga, niti vaše osobne podatke koristi u bilo koju drugu komercijalnu svrhu – ne prodajemo, ne iznajmljujemo, ne otkrivamo i ne stavljamo ih na raspolaganje trećim pravnim ili fizičkim osobama.
Koliko dugo ih zadržavamo?
Vaši osobni podaci bit će pohranjeni do petnaest godina nakon završetka programa za potrebu kojeg su prikupljeni. Iznimno, e-mail adresa prikupljena radi uključivanja na listu za newsletter pohranjuje se trajno, sve do trenutka vaše odjave s liste.
Vaša prava u vezi osobnih podataka
Kao nositelj podataka imate pravo u bilo kojem trenutku zatražiti pristup, ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka te ograničiti ili se suprotstaviti određenim vrstama njihove obrade. Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr. Za dodatne informacije u vezi zaštite i korištenja vaših osobnih podataka pošaljite upit.

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.