Naše usluge

Edukacije za
zaposlenike

Naziv edukacije

Primjena generativne AI u svakodnevnom poslovanju

Edukacija ima za cilj upoznati polaznike s konceptom generativne AI, njenim mogućnostima, izazovima i utjecajem na društvo te objasniti kako AI može optimizirati poslovne procese, riješiti izazove i transformirati vaše poslovanje.

Sadržaj edukacije:

Polaznici će se upoznati s različitim AI modelima za generiranje teksta, slika, govora, glazbe i videa, te će naučiti kako ih primijeniti u različitim svakodnevnim poslovnim situacijama. Također, edukacija će obuhvatiti i uvod u prompt inženjering, tehniku za optimizaciju korištenja generativne AI.
Teme koje edukacija obuhvaća su:
• Uvod u generativnu AI (definicija, svrha, mogućnosti AI, razumijevanje rizika, ograničenja i važnost odgovornog korištenja AI)
• Primjena generativne AI u poslovnom okruženju (stvaranje različitih vrsta sadržaja i automatizacija procesa, stvarni primjeri iz prakse)
• Uvod u prompt inženjering (optimizirano korištenje generativne AI, korištenje ChatGPT i MS Copilot)
• Praktične vježbe i rad na stvarnim primjerima (Copilot 365, savjeti sa efikasno korištenje, praktični primjeri iz poslovne prakse, zaštita privatnih i poslovnih podataka)
• Diskusija i zaključci (razmjena iskustava i potreba, rasprava o izazovima, primjeri dobre prakse i savjeti za daljnje korake)

Trajanje: 5 h

Predavač: prof. dr. sc. Ana Meštrović i doc. dr. sc. Slobodan Beliga

Lokacija: Online – Teams platforma

Termin: 3. lipnja 2024., od 9h do 14:30h

Prijava

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.