Test before Invest

Prva faza
Javnog poziva

Našim budućim korisnicima smo odlučili maksimalno pomoći u administrativnoj pripremi i osigurati pružanje usluge skrojene prema potrebama i mogućnostima pojedinačne organizacije, našeg potencijalnog korisnika.

Kako bi osigurali individualni pristup, izbjegli pogreške i ponavljanje koraka i smanjili administrativno opterećenje, prvi korak u ovom procesu će biti ispunjavanje jednostavnog obrasca Iskaz za interesom koji će:

Budućem korisniku usluga EDIH Adria osigurati izravni kontakt s EDIH Adria timom i stručnu podršku

Poslužiti kao inicijalna procjena kompatibilnosti korisnikovih potreba i kompetencija EDIH Adria – kroz izvođenje besplatne procjene digitalne spremnosti poduzeća

Maksimalno skratiti proces prijave na Javni poziv i početak digitalne transformacije

Nakon što ispunite online obrazac u najkraćem će vas mogućem roku kontaktirati predstavnik EDIH Adria i dati vam sve potrebne informacije te vas voditi kroz daljnje korake pripreme i prijave na Javni poziv. Stoga je bitno da nam u obrascu navedete između ostalog i ažurne kontakt podatke kako bismo vam se povratno javili.

Nakon zaprimanja iskaza interesa i obavljene procjene digitalne zrelosti organizacije te ocjene iskaza interesa, donosi se odluka o (ne)prihvaćanju Iskaza interesa od strane Sveučilišta u Rijeci kao EDIH Adria koordinatora, čime će biti dovršena prva faza ovog procesa.

Ukoliko je mišljenje Povjerenstva pozitivno i potencijalni korisnik je prepoznat kao prihvatljiv partner, definirat ćemo članove tima koji će obavljati Test before Invest uslugu ali i točan broj dana pružanja usluge, kao i sve preostale važne informacije, a i podržat ćemo potencijalnog korisnika u ispunjavanju i sakupljanju dokumentacije koja je određena javnim pozivom, a kako bi se uštedjelo vrijeme, resursi i smanjio administrativni teret na potencijalnog korisnika. Potencijalni korisnik uz podršku naših članova tima kreće u drugu fazu Javnog poziva.

U slučaju da potencijalni korisnik nije prihvatljiv prijavitelj za uslugu Test before Invest, članovi EDIH Adria uputit će ga na druge usluge koje naš konzorcij nudi ili prema nekom drugom članu mreže europskih digitalnih centara za inovacije.

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.