Novosti

Što je procjena digitalne zrelosti organizacije i zašto je ona važna?

Cilj svih Europskih centara za digitalne inovacije, pa tako i EDIH Adrije, je podržavanje uvođenja digitalnih tehnologija u poslovanje poduzeća i javnog sektora, čime će se na duže staze doprinijeti i postizanju ciljeva koji su određeni sveobuhvatnim okvirom pod nazivom Digitalno desetljeće Europe. Cilj Digitalnog desetljeća Europe je osigurati ljudima sve aspekte tehnološkog i inovacijskog rada, i to kroz usmjeravanje sviju mjera povezanih s digitalizacijom. Glavni ciljevi ove politike Europske unije su digitalno kvalificirano stanovništvo i visokokvalificirani digitalni stručnjaci, sigurna i održiva digitalna infrastruktura, digitalna transformacija poduzeća i digitalizacija javnih usluga.

Kroz brojne ciljane aktivnosti želja je prebroditi jaz između trenutačnog stanja i očekivanog statusa u 2030. godini, a kako bi se učinkovito pratilo postizanje napretka, sve aktivnosti koje se budu provodile unutar programa Digitalna Europa bit će sustavno i sistematično praćene. Jedan od značajnijih pokazatelja je svakako jačanje digitalne zrelosti organizacija koje su koristile usluge mreže europskih digitalnih centara za inovacije. U tu je svrhu Zajednički istraživački centar Europske komisije razvio alat za procjenu digitalne zrelosti poduzeća kojim se mogu koristiti svi EDIH-ovi za mjerenje napretka digitalne zrelosti svojih klijenata.

Usluga procjene digitalne zrelosti besplatna je za sve korisnike EDIH Adria, a ujedno je preduvjet za korištenje savjetodavnih usluga EDIH-a i koristi se za utvrđivanje potencijala za digitalnu transformaciju poslovanja i mjerenje napretka, procjenjivanje mogućih ulaganja te identificiranje promjena koje će stvoriti najveće koristi za poslovanje i konkurentnost. Informacije dobivene putem ispunjenog Upitnika za procjenu digitalne zrelosti svim će EDIH-ovima pomoći da steknu sliku o polaznoj točki procesa digitalne transformacije organizacije i utvrde područja u kojima bi joj mogla zatrebati potpora pojedinačnog europskog digitalnog centra za inovacije.

Prije početka potpore EDIH-a, potencijalni korisnici po prvi puta ispunjavaju Upitnik za procjenu digitalne zrelosti klijenata europskog centra za digitalne inovacije. Imajući u vidu njihove specifičnosti te zasebne karakteristike, organizacije javnog sektora i poduzeća ispunjavaju različite upitnike. Dodatno, kako bi se osigurala objektivnija interpretacija pitanja ali i činjenica da odgovori što bolje odgovaraju stvarnom stanju organizacije, Upitnik se ispunjava uz podršku EDIH stručnjaka.

Kako bi se razina digitalne zrelosti organizacije mogla usporediti s onom sličnih organizacija, prvi dio Upitnika sadrži osnovne opće informacije o organizaciji koja je zainteresirana za potporu EDIH-a i sektoru djelatnosti u kojem djeluje. Nakon toga organizacija (ovisno o tome pripada li javnom ili privatnom sektoru) odgovara na pitanja koja će pojedinačnom EDIH-u pomoći da stekne sliku o polaznoj točki procesa digitalne transformacije organizacije i utvrdi područja u kojima bi joj mogla zatrebati potpora EDIH-a. Rezultati će pomoći i u procjeni usluga koje bi EDIH mogao pružati organizaciji, kao i u procjeni politika i financijskih instrumenata EU-a kojima se podupiru centri EDIH-a.

Poduzeća kroz Upitnik odgovaraju na pitanja iz šest područja:

 1. Digitalna poslovna strategija – kako bi se dobila slika općeg statusa strategije digitalizacije u poduzeću iz poslovne perspektive. Pitanja se odnose na ulaganja poduzeća u digitalizaciju po poslovnim područjima (provedena ili planirana) te na spremnost poduzeća da se upusti u proces digitalizacije, koji bi mogao iziskivati još nepredviđene organizacijske i ekonomske korake
 2. Digitalna spremnost – kojom se procjenjuje trenutačna primjena digitalnih tehnologija (uobičajene i naprednije tehnologije) u proizvodnim i uslužnim poduzećima.
 3. Antropocentrična digitalizacija – u cilju povećanja produktivnosti i dobrobiti osoblja, odgovara se na pitanja vezana uz osposobljenost osoblja za digitalne tehnologije, stupanj korištenja tih tehnologija i njihov pozitivan utjecaj na osoblje te stupanj u kojem su unaprijedile radne uvjete.
 4. Upravljanje podacima i povezanost – želi se ustanoviti kako se podaci u poduzeću digitalno pohranjuju, organiziraju i stavljaju na raspolaganje na povezanim uređajima (računala itd.) te kako se upotrebljavaju za potrebe poslovanja, uz dostatnu zaštitu podataka primjenom programâ kibersigurnosti.
 5. Automatizacija i umjetna inteligencija – ovom se dimenzijom promatra razina automatizacije i primjene umjetne inteligencije koju omogućuju digitalna sredstva i koja je ugrađena u poslovne procese.
 6. Zelena digitalizacija – kojom se želi procijeniti sposobnost poduzeća za provođenje digitalizacije primjenom dugoročnog pristupa, koji podrazumijeva odgovornost za prirodne resurse i okoliš te skrb o njihovoj zaštiti i održivosti.

S druge strane, organizacije javnog sektora odgovaraju na slična pitanja, no iz drugačije perspektive:

 1. Digitalna strategija i ulaganja – u sklopu kojih nastojimo dobiti sliku općeg statusa strategije digitalizacije. Pitanja se odnose na spremnost organizacije da se upusti u proces digitalizacije koji bi mogao iziskivati još nepredviđene organizacijske i ekonomske mjere te povezana ulaganja u digitalizaciju po području djelatnosti (provedena ili planirana).
 2. Digitalna spremnost – kojima se procjenjuje trenutačna primjena digitalnih tehnologija (uobičajene i naprednije tehnologije).
 3. Antropocentrična digitalizacija – kojom razmatramo osposobljenost osoblja za digitalne tehnologije, stupanj korištenja tih tehnologija i njihov pozitivan utjecaj na osoblje te stupanj u kojem su te tehnologije unaprijedile radne uvjete.
 4. Upravljanje podacima i sigurnost – ovom dimenzijom želimo ustanoviti kako se podaci u organizaciji digitalno pohranjuju, organiziraju i stavljaju na raspolaganje na povezanim uređajima te kako se upotrebljavaju za potrebe poslovanja, a da ih se pritom dovoljno štiti primjenom programâ kibersigurnosti. Pitanje se odnosi na podatke koji se pohranjuju u svim mogućim oblicima, uključujući dokumente.
 5. Interoperabilnost – u okviru ove dimenzije razmatra se razina interoperabilnosti koju je organizacija dosegla u odnosu na razinu planiranja uvođenja/provedbe mnogih od 12 načela interoperabilnosti utvrđenih u novom Europskom okviru za interoperabilnost
 6. Zelena digitalizacija – u okviru ove dimenzije procjenjuje se sposobnost organizacije za provedbu digitalizacije primjenom dugoročnog pristupa koji podrazumijeva odgovornost za prirodne resurse i okoliš te skrb o njihovoj zaštiti i održivosti.

Nakon ispunjavanja Upitnika, organizacija će dobiti jasnu sliku i postotak vlastite digitalne zrelosti u usporedbi sa sličnim organizacijama iz cjelokupne Europske Unije ali i po pojedinačnom od 6 prioritetnih područja.

Kako bi se postiglo praćenje razvojnog procesa ali i učinkovitost EDIH usluga, nakon izvršene usluge korisnik će još dva puta ispuniti Upitnik, i to godinu dana nakon izvršene usluge, te dvije godine nakon drugog ispunjavanja Upitnika za procjenu digitalne zrelosti klijenata europskog centra za digitalne inovacije (EDIH). Time će se na transparentan način mjeriti i evaluirati napredak organizacije na putovanju kroz digitalnu transformaciju.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostale vijesti

Ostale vijesti

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.