Naše usluge

Edukacije za
zaposlenike

Naziv edukacije

Strateško planiranje

Strateško planiranje je kontinuirani organizacijski proces korištenja dostupnog znanja za dokumentiranje planiranog pravca poslovanja. Koristi se za određivanje prioriteta, učinkovitu raspodjelu resursa, usklađivanje dioničara i zaposlenika s ciljevima organizacije i osiguranje da su ti ciljevi potkrijepljeni podacima i zdravim obrazloženjem. Strateško planiranje zahtijeva vrijeme, trud i stalno ponovno procjenjivanje. Uz odgovarajuću pažnju, može vaše poslovanje postaviti na pravi put.

Sadržaj edukacije:

Cilj ovog tečaja je stjecanje i unaprjeđenje osnovnih vještina iz područja planiranja na strateškoj razini od upoznavanja s osnovnim pojmovima, definiranja misije i vizije, korištenja alata strateške analize kao pretpostavke utvrđivanja strateških ciljeva i izbora načina njihova ostvarenja, upravljanja rizicima kao neizostavnog dijela planske faze poslovanja, do utvrđivanja pokazatelja uspješnosti i praćenja izvršenja, odnosno postizanja dogovorenih ciljeva, te usmjeravanja poslovanja u željenom pravcu.

Sudionici će biti upoznati s ključnim aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se izradio kvalitetan akt dugoročnog planiranja te će lakše unutar svojih organizacija pristupiti strateškom planiranju.

Ujedno, sudionici će biti upoznati s hijerarhijom akata planiranja, što uključuje nužnost stavljanja operativnih akata u funkciju realizacije strateških opredjeljenja.

Trajanje: 4h

Predavač: Lidija Čović, Ericsson Nikola Tesla

Lokacija: Online

Termini: 26.01.2024., 23.02.2024., 10h do 14h

Prijava

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.