EDIH Adria predstavljen na Digital Assembly 2023 u Stockholmu

Digital Assembly 2023. održana je u Stockholmu 15. i 16. lipnja, a ovogodišnji događaj bio je usredotočen na digitalnu, otvorenu i sigurnu Europu. Okupila je dionike, čelnike industrije i kreatore politika koji su raspravljali o napretku Digitalnog desetljeća Europe i zajedničkih nacionalnih i europskih ulaganja potrebnih za dostizanje ciljeva iz Za uspjeh u postizanju digitalnih […]

DIH World Community Days 2023

U srijedu, 19.4.2023. Razvojna agencija SIMORA organizirala je online event u sklopu projekta DIH World na temu DIGITALNIH BLIZANACA – virtualnih modela proizvoda i poslovnih sustava! Ovaj event ugostio je različite regionalne i međunarodne govornike iz privatnog i javnog sektora, akademskog/obrazovnog sektora, svijeta poduzetništva te (europskih) digitalnih inovacijskih hubova koji su predstavili brojne prilike i […]

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.