EDIH Adria i RIMAP platforma u prilogu Vox Novog lista

Ovomjesečna rubrika 3PETavanje fokusira se na RIMAP, regionalnu inovacijsku matchmaking platformu koju je Sveučilište u Rijeci razvilo u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Primorsko-goranske županije PRIGODA. Riječ je o platformi za prijenos znanja između akademske zajednice i gospodarstva u Primorsko-goranskoj županiji i šire, a razvijena je s ciljem razvoja inovacijskog ekosustava u regiji.  Platforma omogućuje umrežavanje […]

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.