Naše usluge

Edukacije za
IT industriju

Naziv edukacije

Tehnologije za analizu teksta

U današnjem poslovnom okruženju vrijeme je jedan od najvrijednijih resursa. Brojni tehnološki alati pomažu u efikasnijem upravljanju vremenom, a jedno od njih su svakako tehnologije za analizu teksta. Organizacije koje koriste ove tehnologije brže “upijaju” online podatke i dokumente te ih učinkovito upotrebljavaju i utiliziraju. 

Sadržaj edukacije:

Tehnologije za analizu teksta obuhvaćaju postupke analize tekstualnih podataka za probleme automatske klasifikacije poslovnih dokumenta, e-mailova, analize sentimenta korisnika, automatskog sažimanja dokumenta, ekstrakcije informacija (npr. entiteta i ključnih riječi), izlučivanje tema iz tekstova itd.

Tečaj prolazi kroz uvodne postavke kako primijeniti postupke strojnog učenja na korisničkim tekstovima, te kako modelirati problem iz poslovne domene. U tečaju se prolazi i kroz osnovne načine reprezentacije teksta (TF-IDF i embedinge) te na koji način provoditi učenje i evaluaciju modela strojnog učenja na tekstovima.

Trajanje: 5h

Izvođač: Prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Rijeka

Lokacija: Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Rijeka, dvorana 357, Radmile Matejčić 2, Rijeka; online

Termin: 15.05.2024., od 14 do 19 h

Prijava

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.