Naše usluge

Test before invest podrška za
digitalnu
transformaciju

Test before invest podrška za
digitalnu transformaciju

Kroz Test Before Invest (TBI) podršku za digitalnu transformaciju provjerite kakvo digitalno rješenje stvara vrijednost i doprinosi unapređenju vašeg poslovanja kako bi mogli planirati i racionalno investirati u nove tehnologije.

Ako nemate ideju koje digitalno rješenje želite testirati, prijavite se na Bootcamp za digitalnu transformaciju, višednevnu razvojnu radionicu za pripremu TBI projekata digitalizacije.

Prihvatljivi prijavitelji za uslugu Test before invest za digitalnu transformaciju su:

  • mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) sa sjedištem na području Jadranske Hrvatske
  • mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije (mid-caps) sa sjedištem na području Jadranske Hrvatske
  • javna tijela i subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Jadranske Hrvatske

Javni poziv

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.