Naše usluge

Test before invest

Test before Invest je centralna aktivnost EDIH Adrije, a podrazumijeva podršku privatnom i javnom sektoru u vidu testiranja primjene tehnologije prije ulaganja, koristeći znanje, vještine i stručnost članova projektnog tima i relevantnu opremu. Pristup naših stručnjaka bit će skrojen prema potrebama pojedine organizacije te njenim dugoročnim ciljevima.

Korisnik je u centru, a sve kako bi se na najbolji mogući način kreirao put prema digitalnoj transformaciji.

Inicijativu pokreće korisnik, a ovisno o potrebama i razini kompetencija i digitalne spremnosti stručnjaci EDIH Adria će predložiti primjerena rješenja za testiranje digitalne tehnologije prilagođena svakom pojedinom korisniku.

Kako bi osigurali uspješnu implementaciju, EDIH Adria omogućuje Test before Invest podršku za digitalnu transformaciju za poduzeća koja žele digitalnim tehnologijama unaprijediti svoje poslovanje i Test before Invest podršku za nove proizvode i usluge za IT tvrtke koja razvijaju nova rješenja.

Test before Invest podrška za digitalnu transformaciju

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.