Vaše putovanje
kroz digitalnu transformaciju

Pandemijski uvjeti poslovanja su na globalnoj razini ubrzali proces digitalne transformacije pa su brojne organizacije u kratkom vremenu prilagodile poslovanje novim uvjetima te promišljanju digitalizacije kao motora pozitivnih promjena.

I doista, osim pojačane produktivnosti i efikasnosti, postignutih ušteda i povećanih prihoda, digitalna transformacija omogućuje bolje iskustvo za Vaše potrošače i privlačenje budućih klijenata (i to osobito mlađih generacija), transformaciju cjelokupnog poslovanja i učinkovitije korištenje postojećih ljudskih resursa, bržu okretnost i inovacijsko razmišljanje te proaktivno djelovanje prema promjenama na tržištu i pojačanu kompetitivnost i suradnički potencijal Vaše organizacije.

I možda najvažnije – digitalna transformacija omogućuje dobivanje svih potrebnih podataka koji su ključni za Vaše poslovanje, te alata uz pomoć kojih ćete podatke koristiti za donošenje boljih odluka, postizanje ušteda, pružanje bolje usluge i povećanje dobiti Vaše organizacije.

Digitalna transformacija se nameće kao imperativ, i to neovisno o strukturi, veličini ili misiji pojedine organizacije. No sam put prema digitalnoj transformaciji te odabrani pristup nije lagan zadatak, a pojedini faktori utječu i na uspješnost digitalne transformacije.

Tu se svakako izdvajaju nejasna strategija ili neodređeni ciljevi, usmjerenost na kratkoročni pristup umjesto dugoročnu i održivu usmjerenost, nedostatak financijskih sredstava te nedovoljna razina motivacije zaposlenika ili menadžmenta. Kako bi se izbjeglo potencijalne pogreške, svaka organizacija koja uđe u proces digitalne transformacije koordiniran od strane partnera okupljenih u konzorciju EDIH Adria bit će vođena i podržavana kroz ovaj proces od samog početka. Iz tog razloga aktivnosti EDIH Adrije podrazumijevaju i pripremne, ali i aktivnosti vezane uz razdoblje nakon implementacije novog rješenja/usluge.

Jesam li pravi kandidat i kako se mogu prijaviti?

što je

de minimis?

Potpora male vrijednosti, koja u ukupnom iznosu ne može biti veća od 200.000 € po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000 € ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine.

Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti (zbrajaju se) neovisno o instrumentu, namjeni i razini davatelja potpore male vrijednosti.

EDIH Adria

Prijava

Osobne podatke prikupljene ovom prijavom koristit ćemo u skladu s Pravilima privatnosti.